Mapa Strony | Czcionka: A+ A- |
  • Misja

    Cmentarz to nie tylko wydzielony   teren  w przestrzeni , przeznaczony  na miejsce służące do grzebania osób zmarłych.  To również  obszar  związany   z kultem zmarłych,  a także zakuta w kamieniu  kronika historii  i kultury  społeczności  lokalnej, wpisująca się   w szeroki kontekst  kulturowy narodu    i państwa.

    Strona internetowa  www.zabytkowecmentarzewpiotrkowietrybunalskim.pl  ma na celu przekazywać  i  przybliżać  współczesnym dziedzictwo przeszłości ,  chronić przed zapomnieniem  minione pokolenia  oraz kształtować  człowieka świadomego  swojej  tożsamości.