Mapa Strony | Czcionka: A+ A- |
 • Projekt

  Strona internetowa  www.zabytkowecmentarzewpiotrkowietrybunalskim.pl  powstała przy wsparciu  finansowym Łódzkiego Domu Kultury  w ramach realizacji programu pn. „Współorganizacja projektów kulturalnych 2016”. Celem  programu „jest  podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze w województwie łódzkim, a także integracja regionu, budowa oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. Realizowane zadania nastawione są na uzyskanie trwałych rezultatów   i kontynuacje zadań w przyszłości”¹. Projekt w postaci strony internetowej ma za zadanie  popularyzację  wiedzy o zabytkowych piotrkowskich nekropoliach oraz o osobach tam pochowanych. Sukcesywnie przedstawianie będą informacje o dokonywanych pracach konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających   zabytkowe  nagrobki lub ich części, wykonywane zarówno przez Samorząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także z inicjatywy  Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.  Działania opisane wyżej wymagają szerszej popularyzacji, zarówno dla celów  poznawczych,  jak i  w zakresie kształtowania postaw ludzkich w odniesieniu  do własnej historii, szacunku dla zmarłych i konieczności zachowania zabytków w jak najlepszym stanie.

  Strona internetowa www.zabytkowecmentarzewpiotrkowietrybunalskim.pl będzie służyła również do propagowania wiedzy historycznej  zarówno w zakresie biografistyki, historii architektury cmentarnej, historii sztuki kamieniarskiej. Promowana będzie idea  konserwacji zabytkowych obiektów związanych w szczególności z historią lokalną  oraz kultywowania pamięci o osobach zmarłych. Forma projektu w postaci responsywnej strony internetowej ma na celu dotarcie do jak największej  liczby osób  w różnych grupach wiekowych, z różnych środowisk bez względu na miejsce zamieszkania. Wykorzystanie ogromnych możliwości komunikacyjnych najbardziej nowoczesnego medium jakim jest internet  daje szansę dotarcia do dużej grupy osób aby zwrócić ich uwagę na sprawy istotne i ważne.

  Na zaproszenie beneficjenta programu pn.„Współorganizacja projektów kulturalnych 2016”, którym zostało Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, jako realizator zadania w postaci niniejszej strony internetowej  udział w projekcie jako partnerzy wzięli : Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery, patron medialny „Ziemia Piotrkowska”.

     logo-muzeum-2  kolor       logo_pt-na-str      logo-fcztery       logo_footer_06         logo_footer_10

  Stworzenie strony internetowej poświęconej historii i teraźniejszości piotrkowskich cmentarzy ma na celu popularyzację wiedzy zarówno o dziejach samych cmentarzy, ludziach  którzy znaleźli tam miejsce wiecznego spoczynku, bogatej historii miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także przekazywanie informacji w formie tekstowej oraz ikonograficznej o dużej liczbie zabytków architektury cmentarnej: kaplic, nagrobków, pomników.

  ¹http://ldk.lodz.pl/wspolorganizacja-projektow-kulturalnych-2016.aspx