Mapa Strony | Czcionka: A+ A- |
  • Cmentarz ewangelicki  obecnie zlokalizowany jest  przy ulicy Cmentarnej nr 14  w Piotrkowie Trybunalskim . Nazwiska założyciela lub fundatora nekropolii nie dało się ustalić. Wcześniej cmentarz ewangelicki znajdował się pomiędzy  dzisiejszymi ulicami:  Reymonta i Alejami 3-go Maja. Najprawdopodobniej powstał pomiędzy 1795 a 1796 rokiem, za czasów pierwszego duszpasterza zboru ewangelickiego w Piotrkowie, którego dane personalne nie są znane. Wówczas to parafia ewangelicka weszła w posiadanie wspomnianego wyżej terenu , na tzw. Przedmieściu Wrocławskim i przeznaczyła go na cmentarz. Można domniemać, że miejsce to na cele grzebalne było wykorzystywane  już wcześniej o czym świadczy widok płyty nagrobnej na rysunku Erika Dahlbergha z 1657 roku.

    DEns4

     Dfnas2

     Ostatecznie cmentarz został zlikwidowany pomiędzy 1995 a 1997 rokiem z uwagi na prace budowlane prowadzone na terenie opisanym wyżej .          Cmentarz ewangelicki przy  ulicy Cmentarnej został założony pomiędzy 1873 a 1877 rokiem. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1795 roku i z pewnością został  tutaj przeniesiony z miejsca pochówków, które znajdowało się  pomiędzy  dzisiejszymi ulicami  Reymonta i Al. 3 – go Maja .